en-Neyrizi´nin (erken 4./10. yüzyıl) Küresel Usturlabı
en-Neyrizi´nin (erken 4./10.  yüzyıl) Küresel Usturlabı

 Pirinç, asitlenmiş. Çap: 17 cm.