es-Safiha ez-Ziciyye ez-Zerkali´nin Ekvatoryumu
es-Safiha ez-Ziciyye ez-Zerkali´nin Ekvatoryumu

Pirinç, hâkkedilmiş. Çap: 275 mm.