Katip Çelebi´nin Esas Kitab-ı Cihannüma´sı ve Coğrafya Tarihindeki Yeri
Katip Çelebi´nin Esas Kitab-ı Cihannüma´sı ve Coğrafya Tarihindeki Yeri

Astronomi ve coğrafya bilgilerinin yanı sıra sosyal bilimlere de geniş yer ayrılan Cihannüma’da kentlerin enlem ve boylamları, birbirlerine olan uzaklıkları, dönemin dünya ülkelerinde sanayi, halkların din, dil ve nüfus bilgileri aktarılır. Bu eşsiz eserin orijinal Osmanlıca el yazmasının tıpkıbasımı, Prof. Dr. Fuat Sezgin´in hem Cihannüma’yı, hem de Katip Çelebi ve coğrafya tarihindeki yerini değerlendirdiği İngilizce-Türkçe önsözüyle sunuluyor.