Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis
Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in daha önce İngilizce yayınlanmış olan çalışmasının Türkçe çevirisi olan bu eserde, yazarın kendi araştırma ve birikimleri ile Piri Reis çalışmaları mercek altına alınıyor. Akdeniz adalarının kartoğrafik tasvirinin yanı sıra, Piri Reis’in denizcilere yüzyıllar boyu kılavuzluk eden eseri Kitab-ı Bahriye’de yer alan haritaları ile bu haritaların kaynakları arasındaki ilişki de inceleniyor.