II. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu
II. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu

2018’de aramızdan ayrılan İslam bilim tarihi araştırmalarının büyük ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in aziz hatırasını yaşatmak ve ortaya koyduğu göz kamaştırıcı bilimsel mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını sağlamak amacıyla ilki Haziran 2019’da gerçekleştirilen Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu’nun ikincisi, 7-9 Ekim 2021’de İstanbul’da düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin iş birliğiyle düzenlenen sempozyumun ana temasını “İslam Bilim Tarihine Metodolojik Yaklaşımlar” oluşturuyor. Sempozyumda bilim, tarih, din, felsefe, toplum, siyaset, ekonomi ve dil arasındaki girift ilişkiler ağının kesişim noktasında yer alan İslam bilimleri tarihine ne tür metodolojik araçlarla yaklaşılması gerektiği, farklı disiplinlerdeki metodolojik perspektiflerden nasıl ve ne oranda yararlanılabileceği sorularına cevap aranacak. ?

41’i Türkiye’den, 27’si Türkiye dışından (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Fransa, Hollanda, İran, İspanya, İsviçre, Mısır, Özbekistan, Suriye, Tunus, Yunanistan) toplam 68 bilim insanın katılacağı ve 16 paralel oturum şeklinde planlanan sempozyum “karma” bir yöntemle icra edilecek. Tebliğcilerin 51’i sempozyuma yüz yüze katılacakken, 17’si tebliğlerini çevrim içi olarak sunacak.

7 Ekim 2021 Perşembe günü saat 9:30’da İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek açılış programıyla başlayacak olan sempozyumun oturumları, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binasındaki Doktora ve Mavi salonlarda paralel olarak gerçekleştirilecek ve eşzamanlı olarak İstanbul Üniversitesi’nin YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Sempozyum süresince Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan “Bilimden Sanata Yansımalar 2” adlı karma sergi de İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binasının giriş kısmında ilgililerin beğenisine sunulacak.

Sempozyum programına ve bildiri özetlerine www.fuatsezginsempozyumu.org adresinden ulaşılabilir.