Doç. Dr. Şükran FAZLIOĞLU
 • Doç. Dr. Şükran FAZLIOĞLU
  Tel / Dahili : 0212 521 81 00 /
  E-Mail : sfazlioglu@fsm.edu.tr
  Lisans : Gazi Üniversitesi
  Y. Lisans : Ürdün Ünv.
  Doktora : Marmara Üniversitesi

Çanakkale’de doğdu (1970). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi (1987-1990). Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde İzhâr el-Esrâr li-el-Birgivî: Dirâset ve Tahkîk adlı çalışmasıyla yüksek lisans yaptı (Amman, 1991-1995). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalında Modern Mısır Romanında Türk İmajı (1800-1914) isimli teziyle doktorasını tamamladı (1996-2001). Çalışması Arap Romanında Türkler adıyla yayımlandı (2006). Üç yıl süreyle McGill Üniversitesinde dersler verdi (Kanada, 2008-2010). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında Yard. Doç. Dr. olarak göreve başladı (2011). Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması, (el-Metâlib el-ilâhiyye fi mevzûât el-ulûm el-luğaviyye), Tokatlı Hasanoğlu Lütfullah [Molla Lütfi], (Tenkitli metin, inceleme) adlı çalışması yayımlandı (2013) ve bu çalışma ile doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi, İlahiyat fakültesindeki görevini sürdürmektedir.

Şükran Fazlıoğlu, Osmanlı Dönemi Arap dili ve eğitimi, klasik ve modern dönem Arap edebiyatındaki Türk imajı ve Arap edebiyatı tarihi konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.