Müzede Staj  İSTANBUL İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ STAJ ve EĞİTİM/UYGULAMA YÖNERGESİ

 TANIMLAR

 

Lisans öğrencisi; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü lisans öğrencilerini,

Lisansüstü öğrencisi; Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve üniversitelerin tarih bölümlerinde İslam Bilim Tarihi konusunda tez yapan yüksek lisans ve Doktora öğrencilerini,

Müze eğitimi ve uygulaması; lisansüstü öğrencilerin müzede alacağı eğitimi ve yapacağı uygulamayı

ifade eder.

STAJ YERİ

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (İBTTM)

PAYDAŞLAR

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı

Bu projede kurumlar arasındaki gerekli koordinasyon ve öğrencilerin staj yapacağı günler FSMVÜ Bilim Tarihi Bölümü öğrenci temsilcisi tarafından yürütülür.

AMAÇ

Bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde İslam medeniyetinde zirveye ulaşmış birçok bilimsel gelişmenin yazma eserlerdeki tariflerinden üretilmiş modelleri sergilenmektedir. Bu objeler, müze ziyaretçilerine İslam bilim ve teknoloji tarihinin Batı merkezli bilim tarihi anlayışı tarafından görmezden gelinen altın dönemini göstermektedir. Fakat son derece teknik olan söz konusu eserlerin hakkıyla doğru bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla müzedeki eserlerin ziyaretçilere daha doğru anlatılması ve öğrencilerin uygulamalı gelişimlerinin sağlanması amacıyla lisans öğrencileri ile lisansüstü öğrencilerinin müzede staj ve müze eğitimi/uygulaması mahiyetinde görev alması hedeflenmektedir.


HEDEFLER

1- Lisans ve lisansüstü öğrencinin İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ile etkileşimini artırarak bilim tarihi derslerinde edindikleri teorik bilgileri müzedeki eserler üzerinde pratik olarak geliştirmelerini sağlamak,

2- Lisans ve lisansüstü öğrencinin İslam bilim ve teknoloji tarihinin önemli örneklerini yakından tanımalarının yanı sıra, edindikleri bilgileri başkalarına aktif olarak aktarabilecekleri bir ortam oluşturarak bu sayede bilim tarihi sahasında eğitimci olarak hayata adım atmalarına katkı sunmak,  

3- İslam bilim tarihi sahasında edinilen teorik ve pratik bilgilerin bütünleştirilmesini sağlanması sonucu, 12 ayrı bölüm halinde 700’den fazla objenin sergilendiği İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin ziyaretçiler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak,

4- Lisans ve lisansüstü öğrencinin Avrupa ve İslam ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinden önemli sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayan müzede yabancı ziyaretçilerle etkileşim içinde olarak İngilizce ve Arapça konuşma kabiliyetlerini geliştirmek.

UYGULAMA ŞEKLİ

1- Staj yapan lisans öğrencileri 3’erli gruplar halinde İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde görev alır. Her öğrenci grubu, toplam sayısı 12 olan müze bölümlerini kendi aralarında paylaşır ve öğrenciler dönüşümlü olarak müzenin her bölümünde görev alır. Gruplar, üç hafta boyunca haftada 2 gün 12.00-17.00 saatleri arasında toplam 30 saat görev yaparak staj programını tamamlar.

2- Lisansüstü öğrencileri tez döneminde verilecek olan müze eğitimini müteakip iki dönem boyunca 12.00-17.00 saatleri arasında toplam 10’ar saat görev yaparak eğitim/uygulama programını tamamlar.

2- Müzede aynı hafta içinde 3 farklı lisans öğrenci grup görev alır. Böylece İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde haftanın 6 günü rehberlik hizmeti verilmiş olur.

3- Bu kapsamda müzede görev yapacak lisans ve lisansüstü öğrencileri müze ziyaretçileri tarafından tanınabilmeleri için yakalarına isimlik takar.

4- Vakıf tarafından bastırılan ve Prof. Dr. Fuat Sezgin’i, Müze’yi, Bilim Tarihi Bölümü’nü ve Vakıf faaliyetlerini tanıtan kitapçık ziyaretçilere ücretsiz olarak verilir.

5- Staj ve eğitim/uygulama programını tamamlayan öğrencilere İBTTM idaresi, FSMVÜ Bilim Tarihi Bölümü başkanlığı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu başkanlığınca müştereken imzalanmış staj belgesi verilir.