Yayınlar
Arap-İslam Bilimleri Tarihi 1
İslam´da Bilim ve Teknik 1
İslam´da Bilim ve Teknik 2
İslam´da Bilim ve Teknik 3
İslam´da Bilim ve Teknik 4
İslam´da Bilim ve Teknik 5
Gülhane Studies
Avrupa´nın Üzerine Doğan Allah´ın Güneşi
İslam Bilimler Tarihi Konferansları 1
İslam Bilimler Tarihi Konferansları 2